Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 13. 5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

Část 13. 5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

V grafu 5.5 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů podle způsobu zranění. Naprostá většina (100, tj. 88 %) jich byla způsobena mechanickým působením:

 • horizontální pohyb a střet s překážkou (převážně doprav. nehody) - 31 případů,
 • vertikální pohyb a střet s překážkou (pády):

  • předmětu na osobu - 21 případů,
  • osoby na předmět - 26 případů,
 • kontakt se strojem (stisknutí, rozdrcení):

  • mobilním (např. motorové vozidlo) - 13 případů,
  • stacionárním (dopravník, výrobní linka) - 2 případy,
 • kontakt s živočichy (napadení), aj. - 7 případů.

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

U 113 smrtelných pracovních úrazů bylo evidováno 113 druhů zranění, z nichž většina byla způsobena mechanickým působením (98 ze 113). Byly to tyto druhy zranění:

  počet případů
mnohočetná poranění 72
poranění mozku, míchy a vnitřních orgánů 12
rozdrcení, otevřené rány, traumatická amputace 7
zlomeniny, vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů 7
účinky mechanického tlaku -

Následující přehled přináší podrobnější údaje o druzích zranění (98 ze 113), pokud je bylo možno z dostupných dokumentů zjistit.

Jsou to: počet případů:
zhmoždění, rozdrcení mozku 2
nitrolební poranění, traumatický otok mozku 2
krvácení (úrazové) do mozku 2
poranění srdce aj. nitrohrudních, nitrobřišních a pánevních orgánů 2
roztržení, rozdrcení, traumatická ruptura vnitřního orgánu 1
pohmoždění, traumatický hematom vnitřního orgánu 3
zhmoždění 1
rozsáhlá devastace těla 3
poranění mnohočetné, nespecifikované 63
poranění mozku a vnitřních orgánů se zlomeninami kostí 1
zhmoždění, rozdrcení mozku a zlomeniny (klenby, spodiny lebeční) 1
zhmoždění mozku a vnitřních orgánů spolu se zlomeninami kostí 2
zlomeniny s otevřenými ranami nebo rozdrcením 2
zlomenina 7
rozdrcení 6
traumatická amputace -
otevřená rána -
střelná rána -
dušení, udušení (mechanickým ohrožením dýchání) -

Druhy zranění způsobené jiným než mechanickým působením (13 ze 113):

  počet případů
Otravy, toxické účinky látek, dušení, tonutí 2
•    otrava, toxické účinky látek (1)
•    udušení (nedostatkem kyslíku) (-)
•    utonutí (1)
Účinky elektrického proudu, blesku 4
Popálení, opaření, poleptání, omrzliny, účinky záření, horka 2
Následky námahy, šok, cizí těleso 5
Druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanickým působením) 2

Indispozice

Zranění zaměstnanci se zranili vlivem indispozice v 8 případech. Z toho jeden případ byl pád ze žebříku vlivem vysokého věku zaměstnance (66 let). V šesti případech zaměstnanci dostali infarkt a v některých případech si přitom pádem na zem ještě zranili hlavu. Indispozice vlivem alkoholu nebyla po mnoha letech evidována žádná.

Pracovní neschopnost

Ze 113 případů skončilo 103 okamžitým úmrtím zaměstnance. Zbylých 10 případů skončilo jako závažné pracovní úrazy, které se postupně měnily ve smrtelné. Maximální doba pracovní neschopnosti byla 259 dnů a celkem u těchto 10 případů bylo evidováno 373 dnů pracovní neschopnosti. V grafu č. 5.6 jsou uvedeny jen ty případy v typech událostí, kde nedošlo k okamžitému úmrtí zaměstnance. Je zde znázorněno množství případů, kde nastalo úmrtí ihned a kde až po pracovní neschopnosti (závažné pracovní úrazy).

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail