Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 11. 5.3 Zdroje úrazů

Část 11. 5.3 Zdroje úrazů

Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle metodiky ESAW. V grafu č. 5.3 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů evidovaných SÚIP a ČBÚ v základních skupinách zdrojů úrazů v roce 2012. Pro lepší orientaci v grafu byly některé základní skupiny sloučeny do jedné výseče.

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Z grafu č. 5.3 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2012 zastoupeny:

• skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 34,5 %;

• skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 22,1 % případů;

• skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 9,7 % případů;

• skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 8,8 % případů;

• skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 8,0 % případů;

• skupina Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování vykázala 7,1 % případů.

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména podskupiny z uvedených skupin:

• lehká vozidla osobní i nákladní - 21 případů (18,6 %)

• ostatní dopravní prostředky – nespecifikováno - 6 případů (5,3 %)

• části budov nad úrovní země - 6 případů (5,3 %)

• systémy pro dopravu, manipulaci a skladování – nespec. - 5 případů (4,4 %)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail