Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti takzvaných nových rizik, mezi něž patří také rizika spojená s výrobou, zaváděním do praxe a používáním nových materiálů – nanomateriálů a nanočástic. Projekt je proto zaměřen na dokonalé studium tohoto fenoménu, zjištění nejnovějších informací o jejich vlastnostech (zejména s ohledem na zdraví lidí) a v neposlední řadě také navržení postupů pro odhad možných následků při různé délce expozice. Důležitou součástí řešení je provedení měření kontaminace pracovního ovzduší ve vybraných českých firmách, v různých provozech a prostředích, kde budou měřeny koncentrace aerosolů a nanočástic. Výsledná analýza, která v současnosti zcela chybí, napomůže definovat opatření směřující ke snížení rizika vzniku poškození zdraví pracovníků jejich dlouhodobým působením, zvýšení pracovního komfortu a zlepšení pracovních podmínek z hlediska BOZP. Výstupy projektu budou zpracovány do podoby tištěné publikace, odborné metodiky, informačně vzdělávacího pořadu, propagačního leporela a odborné konference, které umožní prezentovat současný stav vědeckého poznání v uvedeném oboru a budou definovat požadavky na účinnou prevenci rizik včetně optimalizovaných postupů pro jejich aplikaci v praxi.

Kód HC 213/11
Manažer projektu
Petr Adolf Skřehot
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
pracovní prostředí
,
nanočástice
,
prevence
Zahájení a ukončení projektu
01.02.2011 - 31.12.2011
Klíčová slova (cz)
nanočástice, pracovní prostředí, osobní ochranné prostředky, respirační ochrana, pracoviště, kontaminace, analýzy, projekty
Klíčová slova (en)
nanoparticie, workplace, personal protective equipments, respirators, contamination, analysis,

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail