Aktuální situace kolem covid-19 a otázky BOZP – testování zaměstnanců

Zdroj: 

Další online seminář nakladatelství Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi Aktuální situace kolem covid-19 a otázky BOZP se konal 16. dubna 2021. K aktuální situaci ohledně změn v návaznosti na konec nouzového stavu a k testování zaměstnanců se vyjadřovali Mgr. Dita Samuhelová, ředitelka Odboru řízení vztahů s klienty Veřejné zdravotní pojišťovny, Mgr. Jana Habernalová z Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví a Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP.

Pracovnělékařské prohlídky

Nouzový stav skončil a od 12. dubna 2021 je nutné čestná prohlášení uchazečů o zaměstnání nahradit posudky ze standardních vstupních pracovnělékařských prohlídek. Posudky ze vstupních, periodických a některých mimořádných prohlídek, jejichž platnost skončila v době trvání nouzového stavu, platí 90 dní po skončení nouzového stavu, pokud závěr zněl zdravotně způsobilý a 30 dní, pokud závěr zněl zdravotně způsobilý s podmínkou. Robert Křepinský doporučil, aby zaměstnavatelé zajišťovali provedení prohlídek co nejdříve, aby nedošlo k situaci, kdy skončí lhůta a lékař pracovnělékařských služeb nebude moci z nějakého důvodu prohlídku provést. Také upozornil na to, že došlo k nepochopení u mimořádné prohlídky podle § 12 vyhl. č. 79/2013 Sb. Odborná veřejnost se domnívala, že mimořádné prohlídky také nebylo nutné provádět, ale pokud byl zaměstnanec nemocný déle než 8 týdnů a nešlo o kategorii tzv. čistá 1, tak se prohlídky do 5 pracovních dnů ode dne výkonu práce musely provádět i v době nouzového stavu.

Testování

Jak uvedla Mgr. Jana Habernalová, epidemická situace se stává příznivější, záchyt onemocnění u zaměstnanců je 0,8 - 0, 9 %. Stále platí povinnost testování zaměstnanců na pracovištích, uvažuje se o zachování této povinnosti do konce května/června. V řešení jsou také „roušky“ u proočkovaných zaměstnanců na pracovišti.

Některým testům, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, vypršela výjimka 31. 3. Mělo by se ověřit v aktuálním znění seznamu, jestli test lze používat i nadále.

Preferuje se samotestování zaměstnanců před testováním poskytovatelem zdravotních služeb či jiným dodavatelem. V případě, že je antigenní test pozitivní, následuje povinnost zaměstnance kontaktovat lékaře a zajistit PCR konfirmaci. Doba mezi pozitivním výsledkem antigenního testu a konfirmací PCR testem se posuzuje jako překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Žádost zaměstnavatele o příspěvek na testy (60 Kč na test/týden z fondu prevence zdravotních pojišťoven, tzn. 240 Kč/měsíc na zaměstnance) lze podat výhradně na https://www.samotesty-covid.cz/. Je zde i přehled subjektů, které mohou žádat o kompenzaci z fondu prevence a subjektů, které naopak nárok nemají.

Mgr. Dita Samuhelová upozornila, že nebudou diskriminováni zaměstnavatelé, kteří dluží na pojistném, příspěvek jim bude též poskytnut.

Dotazy

Velká část semináře byla věnována dotazům účastníků, některé z nich zde předkládáme.

V naší neziskové organizaci pracují vedle zaměstnanců v pracovním poměru také brigádníci. Týká se povinnost také jich? Pokud ano, lze žádat proplácení jejich testů na jejich zdravotních pojišťovnách?

J. H. Příspěvek lze čerpat za zaměstnance jak v pracovním poměru, tak za zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnance, všechny osoby, které na základě jiného právního vztahu vykonávají práci i obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci, takže i například jednatele.

D. S. Je to uvedeno i v zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v novém § 7 odst. 3: „...Za zaměstnance se v tomto případě považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.“ Podmínkou je tedy přítomnost na pracovišti, například i opraváře výtahu má zaměstnavatel právo otestovat, pokud není otestován jinde.

Zaměstnanec se testuje 1. týden v úterý, 2. týden v pondělí, v podmínkách je uvedena frekvence maximálně jednou za 7 dní. Znamená to, že na pondělní test nedostaneme příspěvek, protože je proveden po 6 dnech?

D. S. Ano, je to tak. 7 dní se opravdu hlídá. Pokud je zaměstnanec testován v pondělí a v pátek ho chtějí otestovat znovu, protože jede na služební cestu, není dodržena sedmidenní lhůta, tak na tento test nebude příspěvek proplacen.

Trvají nadále pojišťovny na vykazování výsledku u každého testu? Co na to Úřad pro ochranu osobních údajů? Vždyť tento údaj nezakládá podmínku na vyplácení příspěvku.

D. S. To už jsme s úřadem řešili a obhájili jsme si to. Potřebujeme výsledek testu z důvodu možnosti kontroly periodicity testování. Pokud je člověk pozitivní, jde na PCR test a pozitivita je potvrzena, zaměstnavatel by neměl vykázat 90 dnů žádost o příspěvek, zaměstnanec by neměl být testován. Máme tak kontrolu, aby se vícekrát nevykazovalo za člověka, který je pozitivní, je v karanténě.

Je nějak řešena otázka proplácení cestovních náhrad zaměstnanci, který z důvodu pozitivity samotestu musí cestovat na PCR test, jehož výsledek je negativní?

J. H. Nelze použít § 101 odst. 6 zákoníku práce: „Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.“ Tady je to dané mimořádným opatřením, je to povinnost daná zaměstnanci, tak je na zaměstnanci, aby si cestovní náklady uhradil.

Platí, že dotaci na test pro agenturní zaměstnance musí žádat agentura, i když testy pořizuje a hradí zaměstnavatel (uživatel agentury), ke kterému je agenturní zaměstnanec přidělen?

D. S. Je jedno, jestli bude žádat agentura nebo zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec agentury přidělen. Musí být splněny podmínky testování: 4x za měsíc v intervalu 7 dní.

Mohu žádat o příspěvek na testy za březen, když povinnost pro náš subjekt vznikla až od dubna? 

D. S. Pokud jste v březnu testovali, tak si požádat můžete.

Naše společnost testuje prostřednictvím zdravotnického personálu jednou za 7 dní, ale nyní jsme zakoupili samotesty, zaměstnance jsme testovali častěji, než jednou za 7 dní. Takže byli testování prostřednictvím zdravotnického personálu, který si vykazuje náklady, i samotestováni. Můžeme si i my vykázat samotestování?

J. H. Ano. Když si to vykáže poskytovatel zdravotních služeb, bude mu to hrazeno ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění. Samotestování jde z fondu prevence a mělo by to být také proplaceno.

D.S. Je stanovena periodicita jednou za 7 dní. Nechápu, proč se člověk tolikrát testuje, když mimořádné opatření stanovuje jednou za 7 dní. Zaměstnavatelé by měli využívat samotestování. Přijde mi nadbytečné samotestování a ještě posílání k poskytovateli zdravotních služeb.

Další otázky a odpovědi najdete na https://www.samotesty-covid.cz/otazky-a-odpovedi/.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail