Ako zvyšovať pútavosť školení bezpečnosti práce?

Zaujmout posluchače při technických a nepříliš tematických atraktivních tématech školení jako je bezpečnost práce, není lehký úkol. Přitom právě zapamatování si předávaných poznatků je pro ochranu zdraví pracovníků to nejdůležitější. Praxí ověřené tři nejproduktivnější způsoby školení.

Pri väčšine povolaní ide najmä o dodržiavanie dobrej praxe, ktorou možno dosiahnuť najlepšie výsledky. Čo je vlastne dobrá prax? Pod pojmom „dobrá“ chápeme najproduktívnejší spôsob a pod „praxou“ skutočný výkon alebo aplikáciu. Dobrá prax je teda najproduktívnejšou aplikáciou poznatkov. Ako tieto poznatky môžeme  využívať pri školení ľudí?

Aký spôsob naučiť niečo dospelých a inšpirovať ich, aby zmenili svoje správanie, je najlepší? Autor pracoval v niekoľkých desiatkach podnikov a prednášal na tisíckach školení a pohovoroch, pričom zistil tri najproduktívnejšie spôsoby. Predovšetkým treba zapojiť poslucháčov do školenia, pri vysvetľovaní treba používať menej textov a viac obrazov aj príkladov a treba experimentovať.

Zapojenie poslucháčov do školenia

Ľudia rýchlo stratia záujem o školenie, ak prednášateľ stále len hovorí. I keď počúvajú, ich záujem oslabne a väčšinou len málo si zapamätajú z prednášok. Ako príklad môže poslúžiť poznatok zo schôdze psychologickej spoločnosti v Anglicku, kde urobili prieskum medzi poslucháčmi tri týždne po schôdzi a zisťovali, čo si z celého  stretnutia zapamätali. Z tém, ktoré boli skutočne obsiahnuté v prednáškach, si účastníci zapamätali priemerne len 8,4 percenta, 42 percent z toho, o čom tvrdili, že si zapamätali, bolo nesprávne – mnohé z týchto tém vôbec neboli predmetom schôdze.

Ukázalo sa, že prezentácia vo forme prednášok je takmer šesťkrát menej účinná ako podobné akcie zapájajúce poslucháčov do priebehu. Ak chcete, aby si pracovníci zapamätali tému a vyvodili z nej vyplývajúce poučenia, musíte ich zapojiť tak, aby sa o ich účasti na školení dalo povedať, že bola aktívna.

Existuje však aj veľa iných dôvodov, ktoré sú za čo možno najintenzívnejšie zapojenie poslucháčov. Ľudia radšej podporujú niečo, čoho sa cítia byť súčasťou. Ak si vyhradíte čas na plánovanie stratégie, ako preniknúť k ľuďom a ako zapojiť celú skupinu do školenia, preukazujete tým svoj profesionálny prístup. Tu je niekoľko účinných spôsobov, ako zapojiť dospelých ľudí do priebehu školenia.

Usporiadajte súťaž

Je to účinný spôsob, ako možno získať prehľad o vedomostiach poslucháčov o dobre známej téme alebo ako obsiahnuť nové učivo. Niekoľko softvérových programov môžeme využiť ako pomôcku pri organizovaní súťaží. Autor pri doškoľovaní  o známych témach, ako je ochrana dýchacích orgánov, blokovanie strojov a podobne, si zvolil formu bezpečnostnej olympiády zahŕňajúcej  školenie bez prednášok. Každý námet však obsahoval súťaž medzi jednotlivými skupinami. Ako sa ukázalo, nebola to iba zábava, účastníci s prekvapením  zistili, ako veľa sa tým naučili.
Bezpečnosť práce je však vážna téma. Niekto môže namietať, či je vhodné zvoliť si zábavnú formu pri školení svojich zamestnancov. Samozrejme, nebolo by to vhodné po vážnom alebo smrteľnom úraze. Vo väčšine prípadov je to však vynikajúci spôsob naučiť ľudí novým poznatkom a upevňovať v nich vedomosti o rôznych témach bezpečnosti práce.

1. Súťaž sa má väčšinou zameriavať na viac-menej známe bežné námety. Môžete pritom zaradiť aj niekoľko žartovných otázok, ktoré ani nemusia priamo zapadať do témy, ale to má byť skôr výnimkou ako pravidlom.
2. Neuľahčujte veľmi súťažiacich. Podľa skúseností sú najúspešnejšie školenia v tejto hravej forme vtedy, keď účastníci pritom musia hlbšie premýšľať alebo musia s vynaložením určitého úsilia vyhľadať správnu odpoveď. Keď sa už stretne skupina, snažte sa byť prvý, kto nájde podstatu odpovedí, potom objasnite na príklade, prečo je to dôležité.
3. Vysvetlite ciel súťaže. Opíšte zručnosť, ktorú si skupina má osvojiť, alebo v čom sa má zdokonaľovať a prečo. Ak si účastníci uvedomia prínos súťaže, mnohí si prestanú myslieť, že je to „strata času“ alebo iba hra.

Využívajte príbehy zo života

Uveďte príbehy zo života. Dajte podnet na otázky a komentáre účastníkov. Byť v nebezpečí je jedna z najprirodzenejších túžob ľudí. Preto je účinné zaradiť do programu osobné príbehy prítomných. Dajte skupine za úlohu napísať krátky anonymný príbeh na danú tému na hárok papiera, hárky pozbierajte  a čítajte ich nahlas počas vyučovania. Je to jednoduchý spôsob, ako možno zapojiť poslucháčov do diskusie bez toho, aby bolo treba niekoho na to vyzvať.

Používajte oporný bod k téme

Dajte každému účastníkovi napríklad malú skrutku, a to ešte pred tým, ako si sadne, čím je ihneď zapojený do témy. Tento spôsob zainteresovania poslucháčov je osvedčený a nikdy nezlyhal. Môže to byť akýkoľvek predmet, ak sa o ňom zmienite v priebehu  diskusie. Má to určite pozitívny účinok na poslucháčov. Najlepšie zapôsobí v prípade, ak sa predmet významovo s prednáškou ľahko nespája.

Napríklad na seminári o patogénnych látkach  prenášaných krvou školiteľ  každému účastníkovi dal gumového červíka a umiestnil rybársku tyč s navijakom na čelný stranu miestnosti. Zo začiatku nevidia účastníci žiadnu logickú súvislosť medzi témou diskusie a oporným bodom. Potom však prednášajúci vysvetlil, že v danej situácii – podobne ako pri rybolove – môžeme niečo nachytať  alebo nenachytať, v tomto prípade chorobu. Ak určitý objekt premeníte na vec zábavnej činnosti skupiny, účastníci nemôžu robiť nič iné, ako sa zapojiť do hry.

Iba predstavy bez príkladov sa často zdajú nejasné, neosobné a bez života. Pri uvedení príkladov predstavy ožijú a stávajú sa osobné a živé.

Navrhnite urobiť niečo užitočné

Táto dobrá prax prináša dvojaký účinok. Jednak poslucháči sa zapoja do témy, na druhej strane získate určitý výrobok, ktorý môže slúžiť danej skupine alebo aj vám pri ďalšej prednáške. Máte skupinu technikov, ktorí už vopred vedia, o čom budete hovoriť? Napríklad o bezpečnosti práce s elektrinou? Dajte im za úlohu vypracovať návod pre nového pracovníka, ako bezpečne pracovať s elektrinou. Alebo nech zrevidujú určitý postup. Pritom môžu pomáhať aj noví zamestnanci zabezpečením spätnej  väzby, čo si z toho zapamätali, tým urobíte vstupnú inštruktáž pútavejšou.

Používajte menej textov, viac obrázkov a príkladov

Diapozitívy môžu byť zaujímavé, ale pri nesprávnom používaní môžu odvádzať pozornosť od prednášky, najmä vtedy, keď (väčšinou) reprodukujú texty. Totiž nič neunavuje viac myseľ poslucháča, ako pozeranie jedného obrázka s textom po druhom a súčasne počúvať, ako ho niekto číta.

Školitelia sa môžu veľa naučiť od predvádzateľov rôznych predajných akcií, pričom nás navedú na nákup využívaním emocionálneho pôsobenia obrazov a príkladov. Pomocou digitálnych kamier a premietacích prístrojov môžete prinášať do posluchárne takmer všetko: cisterny, potrubia, zamestnancov alebo aj dôsledky požiaru. Veríme tomu, čo vidíme. Zrak je zmysel, ktorým môžeme pôsobivo presvedčiť. Využívajme to v svoj prospech. Nie veľmi nákladné série obrazov obsahujú množstvo pôsobivých záberov.

Školiteľ často môže používať série diapozitívov, aby si pripomenul, čo nasleduje v prednáške. Aj pri opakovaní svojich poznámok môžete používať obrazy, takto vám ostáva viac času na pozorovanie poslucháčov, čo je vždy užitočné.

Používajte príklady

Istý rozhlasový pracovník, ktorého počúva pravidelne množstvo ľudí, povedal, že jeho obľúbenou pomôckou pri prednáškach je uvádzanie príkladov. Obrazy zo skutočného života považuje za najlepší spôsob, ako objasniť a priblížiť tému. A naozaj vždy používal niekoľko príkladov na podloženie svojich argumentov.

Prežité skúsenosti poskytujú bohato ilustrované príklady a oživujú ich. Keď opisujete skutočný úraz, zahrňte do vysvetlenia podrobnosti udalosti, ako vyzeralo okolie, aké zvuky bolo počuť, čo si o tom mysleli ľudia, a aj ďalšie podrobnosti, aby si poslucháči vedeli živo predstaviť spomenutú udalosť.

Pamätajte si, že čím živšie sú vaše príklady, tým viac zapôsobia na poslucháčov. Živé konkrétne príklady majú väčší účinok svojou presvedčivosťou a napokon aj viac ovplyvňujú konanie poslucháča ako iné pomocné materiály. Bez príkladov bývajú predstavy nejasné, neosobné a nepresvedčivé. Na školenie možno využívať aj niekoľko druhov príkladov. Napríklad možno uviesť osobné svedectvá o úraze alebo priblížiť dômyselný spôsob, ktorý už nikde realizovali na prevenciu rizík.

Experimentovanie

Skúste niečo celkom nové. Aj to je dobrá prax na upútanie pozornosti. Keď už dlhšie prednášate, viete, aké namáhavé je pôsobiť vždy čerstvo a vzrušujúco. Bezpečnostné školenia  sa vo všeobecnosti pokladajú za nudné. Nemá to však nič spoločné s predmetom prednášok. Bezpečnosť je dôležitá pre prežitie a na zaistenie kvality života. Ak sa však pritom hovorí jednotvárne, môže to pôsobiť nudne. Preto musíte experimentovať a aj novými spôsobmi školenie spestriť.

Neobmedzte sa len na čítanie jednotvárneho textu. Využívajte svoju predstavivosť. Ak to zvládnete, uvidíte, koľko produktívnych vecí dokážete vytvoriť, a popri inom zakúsite aj pocit uspokojenia z úspechu.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Ako zvyšovať pútavosť školení bezpečnosti práce? Bezpečná práca, 2, 2006, s. 40 – 41.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail