9. května, kdy slavíme Den Evropy, jsme opět o kus dál na cestě za lepšími pracovními podmínkami v Evropě

Nyní v roce 2017, kdy při příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv slavíme mír a jednotu v Evropě, je více než kdy jindy důležité poukázat na současnou klíčovou prioritu Evropské komise – vytvořit spravedlivější Evropu s lepšími pracovními a životními podmínkami.

Evropský pilíř sociálních práv si klade za cíl jít nad rámec stávajícího acquis a podporovat vysokou úroveň ochrany pracovníků před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pracovníci mají právo na pracovní prostředí přizpůsobené jejich konkrétní pracovní situaci.

Za klíčový subjekt z hlediska pomoci poskytované mikropodnikům a MSP při dodržování předpisů v oblasti BOZP se považuje agentura EU-OSHA, která podporuje další vývoj příslušných elektronických nástrojů v oblasti BOZP. Jako zásadní příspěvek agentury EU-OSHA ke shromažďování a šíření příkladů správné praxe a sdílení zkušeností jsou vnímány také kampaně Zdravé pracoviště.

Kampaň na období 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku “ v souladu se zásadou aktivního stárnutí upozorňuje na nutnost přizpůsobit pracovní prostředí tak, aby byl pracovníkům umožněn udržitelný a delší pracovní život. Nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019, která se zaměří na nebezpečné látky, bude mimo jiné podporovat úsilí Komise v boji proti rakovině z povolání.

Více informací o Dni Evropy v roce 2017 

Více informací o evropském pilíři sociálních práv  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail