5. rámcový program – participace ČR

Zdroj: 

Uvádíme pět projektů pátého rámcového programu EU, které se týkaly BOZP a kterých se účastnily instituce České republiky. Projekty probíhaly v letech 1992 až 2003.

1. Biomedicíncké účinky elektromagnetických polí
Tento projekt probíhal v letech 1992 až 1996. Koordinátorem projektu byla Fakulta elektroinženýrství a informatiky na chorvatské univerzitě v Záhřebu. Českou republiku zastupoval Státní zdravotní ústav v Praze.


2. Kvantitativní vyjádření rizika rakoviny plic po minimální expozici radonu a nízká míra expozice: shrnutí epidemiologických a experimentálních dat a informací
Projekt probíhal 42 měsíců od února 2000 do srpna 2003. Projekt měl na starosti francouzský Institut pro jadernou bezpečnost. Česká republika byla zastoupena Státním ústavem radiační ochrany.


3. Nový přístup k hodnocení a snižování zdravotního rizika a environmentálního dopadu pocházejícího z tenormu podle požadavků směrnice EU č. 96/26
Koordinátorem projektu, který byl započat v listopadu 2001 a bude probíhat do října 2004, je německá Společnost pro bezpečnost jaderných zařízení a reaktorů. Účastnickou organizací z české republiky je Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.


4. Environmentální expozice a lymfoidní neoplazmy
Tento projekt probíhá od začátku roku 2001 do června 2004. Jeho koordinátorem je Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny se sídlem ve francouzském Lyonu. Masarykův onkologický ústav v Brně participuje na tomto projektu za Českou republiku.


5. Cytogenetické bioznačkovače a riziko rakoviny u lidí
Projekt trval 36 měsíců, od ledna 2001 do konce roku 2003. Jeho koordinátorem byl Finský institut pracovního lékařství. Státní zdravotní ústav České republiky byl jedním z participantů projektu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail