BOZPinfo.cz logo
05:23 | Středa 28. 9. 2016

BOZPinfo Úvodní strana RADY PRO VÁS LEGISLATIVA VÝZKUM BOZP KNIHOVNA BOZP KALENDÁŘ AKCÍ PRACOVNÍ MÍSTA
ČASOPIS JOSRA MSP & OSVČ

KDE JSEM: Hlavní strana

Otázky a odpovědi

Nevíte si rady se situací z oblasti BOZP?

Napište nám

Doporučit server

Pokud se Vám naše strany líbí, doporučte je kolegům:

Vaše jméno:

E-mail příjemce:

Diskuzní fórum

Zpět na článek, o kterém se diskutuje:

Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu nad 7 500 kg?

Diskuse obsahuje: 13 příspěvků, poslední z 14.06.2007 (19:49:41)

Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.

Příspěvky k článku

??????

Šimara - 13.06.2007 9:30:34 | odpovědět | poslat autorovi mail

Dobrý den,

také jsem se zajímal o to, kdy mít profesní průkaz a kdy ne. Bohužel výše uvedené odpovědi to popisůjí moc obsáhle a obyčejný člověk potřebuje jen jasnou odpověď - anoXne. Dle toho jak jsem pročítal příslušná nařízení a pod., tak mne vyplynulo, že každy, kdo řídí o celkové nad 7,5t musí mít profesák, + ti co se živí jak řidiči a právě pracují.

Otázky:

1.musí mít profesák i "hobby" řidič, i když jede s automobilem, jinak používaným někde ve firmě prö práci? (anoXne)

2. musí mít profesák řidič do 7,5, pokud se živý jako řidič z povolání? (anoXne)

Děkuji za stručné odpovědi.

Šimara

 

 

Re: ??????

Tomáš Neugebauer - 14.06.2007 19:49:41 | odpovědět

Problematika je složitější, než aby se na ní dalo odpovědět ano či ne. Otázky jsou poměrně nešťastně formulovány. Za určitých podmínek platí ano a za jiných ne.

Otázka č. 1

Pokud řidič provádí silniční dopravu soukromé povahy vozidlem na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu a není tato přeprava prováděna za úplatu, platí ne. Pokud se jedná o silniční dopravu vozidlem na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu a nejsou splněny podmínky uvedené v předcházející větě, platí ano. Pokud je prováděna silniční doprava vozidlem na jehož řízení se nevztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu, platí ne.

Otázka č. 2

Pokud řídí vozidlo, na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu, tak ano. Pokud ne, tak ne.

Na závěr připojuji výtah z příspěvku p. Surovce:

Zákon 247/2000 Sb, přetisk ustanovení  § 48

 (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí
 
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy, 2)
 
b) vozidlo taxislužby, 6)
 
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
 
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.
 
 (2) Náklady na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení hradí žadatel.
 
 (3) Obsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů uvedených v odstavci 1 je uveden v příloze č. 6.
 
 (4) Přezkoušení úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů dosáhne alespoň 80 %. Další podrobnosti způsobu a rozsahu přezkoušení a způsobu provedení praktické zkoušky dovednosti v ovládání vozidla stanoví prováděcí právní předpis. Přezkoušení se provede zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti.
 
 (5) Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu

Novela, jež je v 2. čtení

Tomáš Neugebauer - 15.05.2007 8:25:34 | odpovědět

Zákon má být v brzké době novelizován. V současné době je v 2. čtení v PSP.

Navrhované znění:

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu6),
f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle část třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu do 7 500 kg?

Josef Sochor - 08.05.2007 9:24:29 | odpovědět | poslat autorovi mail

Prosím o odpověď : z výše uvedeného článku vyplývá , žet profesní osvědčení řidič-referent automobilu do 7 500 kg mit nemusí . Co pro něj platí ? Děkuji.   

Re: Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu do 7 500 kg?

Tomáš Neugebauer - 09.05.2007 9:05:48 | odpovědět

Nejprve chci upřesnit váš dotaz, a to v tom smyslu, že žádný "řidič-referent automobilu" již mnoho let neexistuje.

Nyní k dotazu. Řidič motorového vozidla do 7 500 kg, pokud neřídí jiné uvedené motorové vozidlo (s modrým majákem, taxi atd.) nemusí absolvovat zdokonalovací přípravu, ani zkoušky. Pokud tuto činnost provádí v zaměstnaneckém poměru, je jeho zaměstnavatel povinen zajisit mu školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Tedy v rámci školení BOZP by měl být proškolen i z požadavků právních předpisů týkajících se řízení motorových vozidel. To však neznamená, že musí absolvovat zdokonalovací přípravu prostřednictvím autoškoly.

Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

surovec - 02.05.2007 12:10:13 | odpovědět

Zákon 247/2000 Sb, přetisk ustanovení  § 48

 (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí
 
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy, 2)
 
b) vozidlo taxislužby, 6)
 
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
 
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.
 
 (2) Náklady na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení hradí žadatel.
 
 (3) Obsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů uvedených v odstavci 1 je uveden v příloze č. 6.
 
 (4) Přezkoušení úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů dosáhne alespoň 80 %. Další podrobnosti způsobu a rozsahu přezkoušení a způsobu provedení praktické zkoušky dovednosti v ovládání vozidla stanoví prováděcí právní předpis. Přezkoušení se provede zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti.
 
 (5) Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu

 

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Tomáš Neugebauer - 03.05.2007 10:20:18 | odpovědět

Z vašeho příspěvku nevyplývá čemu nerozumíte - nevznesl jste žádný dotaz. Ustanovení odst. 5. je v odpovědi uvedeno. V praxi znamená, že pokud řídíte některé z uvedených vozidel pro vlastní potřebu nebo pro potřebu např. svého souseda, ale v tomto případě jen bezúplatně, nemusíte zdokonalovací přípravu a přezkoušení absolvovat. Pokud je řídíte úplatně, musíte ji absolvovat.

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

surovec - 04.05.2007 13:03:11 | odpovědět

Jenom opakuji formulaci JUDr Dandové

"Tento zákon pak neliší dotyčné osoby na osoby, které jsou řidiči z povolání a které nejsou řidiči z povolání. Profesní osvědčení musí mít všechny osoby, které řídí některé z výše uvedených motorových vozidel. Řidič taxislužby také není zpravidla v zaměstnaneckém poměru. Tyto osoby se pak také účastní pravidelného povinného zdokonalovaní odborné způsobilosti. Jedinou výjimkou z povinnosti školení a přezkoušení jsou řidiči, kteří provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu."

Takže pravdou je, že jsou dvě kategorie řidičů. Jedni, kteří profesní osvědčení potřebují a druzí nikoliv. Naopak není pravdou, že zákon mezi řidiči nerozlišuje. Kritériem pro rozdělení je, zda řízení vozidla má za cíl získání zisku, nebo ne a nikoliv držení oprávnění příslušné skupiny. Proto i já sám (jsem držitel oprávnění skupiny C+E bez omezení) nemám profesní osvědčení, protože jezdím se náklaďákem, nebo soupravou pouze pro svoji potřebu a nejsme tedy dopravcem. Při silniční kontrole pak není podmínkou, zda řídím vozidlo, event. soupravu, která je v mém vlastnictví, či zda jsem si je pronajal.

Proto bych chápal jasnou a stručnou odpověď, že profesní osvědčení musí mít řidič vozidla, na kterého se vztahuje povinnost pravidelných lékařských prohlídek v rozsahu ustanovení § 87 odst. (1) písmeno a), b), c) a e) zákona 361/2000 Sb. Nic více a nic méně. Přitom nerozhoduje skupina, či podskupina řidičského oprávnění, druch řidičského průkazu ani druh řízeného vozidla. Rozhodující je pouze cíl, k němuž je řízené vozidlo používáno.

Nakonec i kontrola splnění této diskutované povinnosti "mít u sebe v kabině vozidla doklad o profesní způsobilosti" je kontrolována v rozashu §6 odst (8) zákona 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.  

Osobně se domnívám, že je možné vidět souběh uložených povinností. Ten kdo musí mít profesní osvědčení - musí mít i pravidelné prohlídky podle § 87 odst(1) písm a), b), c) a e). To platí i obráceně. Rozhodně se sle nemůžeme bavit o "řidičích referentech", byť řídících vozidlo či soupravu nad 7,5 tuny. Naopak se musíme bavit o tzv. "messangerech" rozvážejících zásilky na mopedech a lehkých motocyklech.

Hezký výkend

 

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Tomáš Neugebauer - 07.05.2007 22:26:53 | odpovědět

Nyní již zcela chápu, že nic nechápete. Vy jste vše zamotal do sebe tak dokonale, že je to až k údivu. Prosím vás nespojujte to se zdravotníma prohlídkama, s těma to opravdu nemá nic společného. Váš názor, že profesní osvědčení musí mít řidič vozidla, na kterého se vztahuje povinnost pravidelných lékařských prohlídek v rozsahu ustanovení § 87 odst. (1) písmeno a), b), c) a e) zákona 361/2000 Sb. je zcela zavádějící a nepravdivá!!!

Dále, to co napsala paní dr. Dandová je zcela pravda. Zákon nerozlišuje řidiče z povolání a řidiče, kteří nejsou z povolání. Řidiče můžeme rozdělit do tří kategorií - z povolání, to jsou ti, kteří řízení motorového vozidla vykonávají v zaměstnaneckém poměru na základě uzavřené smlouvy. Dále na řidiče, kteří nejsou z povolání, a ty můžeme rozdělit do dvou skupin - na ty jež řízení mají jako svou živnost nebo její součást a na ty, jež řídí vozidlo pro svou potřebu. A jen třetí skupina nepotřebuje absolvovat zdokonalovací přípravu a přezkoušení, pokud řídí vozidlo v uvedené kategorii.

Zcela chybný je též váš názor o tom, že "Kritériem pro rozdělení je, zda řízení vozidla má za cíl získání zisku". Rozhodující je, zda je řízeno příslušné vozidlo. To je primární. Z této obecné povinnosti je učiněna jedna výjimka. Nic víc. O zisk v žádném případě nejde (Vy si myslíte, že hasiči nebo zdravotníci vytvářejí zisk?).

Takže to co napsala paní JUDr. Dandová je zcela pravda, vy jste to jen špatně pochopil a dal do nevhodných souvislostí.

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Surovec - 09.05.2007 12:25:10 | odpovědět

Jsem rád za vaše neortodoxní názory, které jsou vytříbenější než názory autorů předlohy citovaných právních předpisů z Ministerstva dopravy ČR (konkrétně myslím pracovníky "odboru agendy řidičů)".

Pokud se podíváte na svoje výroky, tak zjistíte že jsme vlastně ve shodě. Až na to, že Vámi citovaní hasiči i zdravotníci vytváření zisk svému zaměstnavateli a sami pobírají mzdu za řízení vozidel v pracovně-právním vztahu s právem přednosti v jízdě. Nebo že bych si snad mohl pořídit soukromě vozidlo s právem přednosti v jízdě kterým bych vozil rodinku na výlety ???  Zato mám ale Avii-30 se závěsem a jezdím si po republice a okolních státech EU. Dokonce ji i půjčuji. Proto tedy asi není pravda, že rozhodujícím kritériem pro, vznik povinnosti je, zda osoba řídí vozidlo (provádění dílčí činnost která může, ale také nemusí být výkonem práce). Kritériem naopak je v jakém vztahu k řízení vozidla je dotyčná osoba (zda se tedy jedná o "práci", nebo "o trávení volného času". To je asi stejný rozdíl jako "pojmy" a "dojmy".

Proto rekapituluji: "Všichni řidiči, kteří si díky tomu, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění a jež si je proto udržují v platnosti, "vydělávají si peníze" řízením vozidel příslušné skupiny,  bezpodmínečně potřebují  profesní osvědčení."  Tento výrok platí obecně. 

Pokud se vrátíme k původnímu dotazu tazatele, tak i řidič skupiny "A1" potřebuje profesní osvědčení, pokud rozváží na motocyklu (s obsahem do 125 ccm) zásilky. Naopak například skladník, který si naváží zboží do skladu a má přidělené např. vozidlo Avia-30, nemusí mít žádné profesní osvědčení, protože v pracovní smlouvě má uvedenu vykonávanou práci "skladník". V rubrice další ujednání má "řídí svěřené vozidlo". Pokud bych se mýlil (což je sice možné, ale málo pravděpodobné), tak bych musel vyrukovat na našeho ředitele, protože i on (chudák) má ve svém jmenování uvedeno "řídí svěřené vozidlo". Rozhodně ale nemá žádné profesní osvědčení a ani žádné nepotřebuje. Logicky se to pak totéž bude týkat i našich skladníků. Navíc bych po nich (řediteli i skladnících) musel požadovat, aby absolvovali pravidelné lékařské prohlídky podle § 87 zákon 361/2000 Sb a to v rozsahu a s podmínkami uloženými pro řidiče definované v příloze 3, skupině 2 Vyhlášky 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tedy bych je musel začít považovat za řidiče z povolání.

Hezký den přeje 

SUROVEC

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Tomáš Neugebauer - 09.05.2007 14:01:56 | odpovědět

Pane Surovče,

nejsme ve shodě, jak uvádíte. Naopak Váš poslední příspěvek předčil všechna očekávání, neboť je plný úplných nesmyslů. Odpověď na něj vyžaduje mnohem více času než momentálně mám. A proto jen velmi stručně - to co uvádíte není vubec pravda! Slibuji, že se k Vašim názorům podrobněji vyjádřím, ale nyní opravdu nemohu. Odpověď musí být opravdu obsáhlá, neboť Vám je zcela cizí i pojem "zisk". Obávám se, že Vám jen velmi těžko dokážu vysvětlit o co v diskutované problematice jde. Pro Vaše uklidnění Vám mohu sdělit, že v dohledné době by měla být přijata novela, která by celý systém měla zjednodušit. Takže poté by Vám to mělo být již jasné.

Ještě jednou se omlouvám, že Vám nemohu ihned reagovat a s pozdravem

Tomáš Neugebauer

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Surovec - 10.05.2007 15:02:44 | odpovědět

Omluvu přijímám a těším se na exaktní výklad.

Surovec

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

Tomáš Neugebauer - 11.05.2007 12:23:40 | odpovědět

Vážený pane Surovče,

nejprve k tomu "zisku". Zisk je kladný rozdíl, který vznikne po odečtení výše nákladů od výše výnosů. Odečte-li se ještě výše daňové povinnosti, jedná se o čistý zisk. Vzhledem k tomu, že Hasičský záchranný sbor, jakož i Záchranná služba trvale mají vyšší náklady než faktické výnosy, nemohou tedy nikdy produkovat zisk. Tedy to co tvrdíte je nesmysl.

Dalším nesmyslem,  který uvádíte je: "Všichni řidiči, kteří si díky tomu, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění a jež si je proto udržují v platnosti, "vydělávají si peníze" řízením vozidel příslušné skupiny,  bezpodmínečně potřebují  profesní osvědčení."  Tento výrok platí obecně. Za prvé není rozhodující, zda jste držitelem oprávnění či nikoliv, ale zda řídíte vybrané vozidlo. Což je velmi podstatný rozdíl. Tedy není pravda, že musí.

Úplným nesmyslem je, že by řidič rozvážející zásilky na motocyklu (s obsahem 125 ccm) musel mít osvědčení profesní způsobilosti. To musí mít jen řidič, který řídí motorové vozidlo uvedené v § 48 zákona č. 247/2000 Sb. a motorka tam opravdu není (doporučuji řádně si nastudovat - !).

Naopak, pokud skladník na veřejné komunikaci řídí nákladní či speciální motorové vozidlo nebo jízdní soupravu, kde povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, musí být držitelem osvědčení. Nepředpokládám, že Váš ředitel při výkonu své práce řídí 7,5 t nebo provádí taxikáře. Též nepředpokládám, že má právo  řídit vozidlo s modrým majákem, nebo že řídí vozidlo s více než 9 cestujícími. Tak proč by musel mít osvědčení? To je úplný nesmysl.

Lékařské prohlídky se řídí zcela jinými pravidly. Jak Vámi uvedený skladník, tak i ředitel jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám stanoveným řidičům motorových vozidel, jež provádějí jejich řízení v zaměstnaneckém poměru. Řízení motorového vozidla mají uvedeno v dokumentu stanovujícím jejich povinnosti vůci firmě. Musí se tedy podrobit těmto prohlídkám!

Doufám, že jste již pochopil, o co se jedná. Pokud ne, doporučuji aktivní studium příslušných právních předpisů.

S pozdravem

Tomáš Neugebauer

1
G2PregenTime : 28.9.2016 5:23:27
G2NoPregenTime : 28.9.2016 5:23:27