Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 5. 5. 2017

Zdroj: 

Byla vydána řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením, části:

1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi

2: Pracovní plošiny a lávky

3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

4: Pevné žebříky

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14122-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2016 převzala EN ISO 14122-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1570-2 (275011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail