Nemoc z povolání - profesionální dermatóza

Počet profesionálních dermatóz v ČR v posledních letech výrazně klesá. Je to výsledek postupné automatizace výroby i kvalitních ochranných pracovních pomůcek.

Přesto se v současné době téměř pět procent populace potýká s kontaktními dermatózami. Převážná většina kontaktních ekzémů se objeví právě v zaměstnání, kde je citlivější pokožka vystavena delší dobu chemickým nebo fyzikálním noxům. Bagatelizace a zanedbávání problému jsou poměrně časté, ale ve výsledku mohou vést ke vzniku nemoci z povolání. Kontaktní alergie v chronickém stádiu je třetí nejrozšířenější nemocí z povolání.

Soustružník a zubař

Nejčastější příčinou senzibilizace pokožky a následného vzniku kontaktní dermatózy jsou kovy (nikl, chrom), olejové konzervanty, chromem činěné kůže pracovních rukavic, gumové rukavice a dezinfekční prostředky. Také proto jsou nejpostiženějšími profesemi pracovníci v kovoprůmyslu a ve zdravotnictví.

Jak se chránit před ochranou

Se zvyšující se citlivostí pracovníků, narůstá počet látek, které mohou vyvolávat podráždění nebo alergii. Dochází k situacím, kdy se samy ochranné pracovní pomůcky stávají příčinou dráždivé reakce. Nejedná se pouze o rukavice, ale také o mycí pasty, mýdla a dezinfekce.

Chybou bývá nahrazení nepohodlných rukavic častým mytím. Odhlédneme-li od porušení § 106 odst. 4 zákoníku práce a možného způsobení si úrazu nebo infekce, existuje zde reálná možnost nevědomého poškození. Časté mytí spolu s používáním  běžných mycích prostředků, gelů, past a následné sušení totiž pokožku prokazatelně poškozuje. Likviduje se přirozená tuková ochrana kůže, vznikají mikroabraze, pokožka je vysušená a přecitlivělá ještě více, než při používání rukavic.

Řešením může být m.j. používání bariérových emulzí. Ty nahrazují dříve oblíbené chemické tekuté rukavice. Výhodou nové generace některých těchto přípravků je fakt, že nezanechávají na pokožce viditelný, nebo hmat omezující film. Například emulze Dermaguard vytváří dvojitou bariéru – jednu uvnitř pokožky a jednu na povrchu. Jedná o dimethiconový mikrofilm, který je pro oko i hmat nerozeznatelný. Tato křemíková (silikonová) sloučenina má výbornou odolnost proti působení běžných látek způsobující podráždění pokožky a alergie a slouží také jako nárazová a havarijní ochrana vůči kyselině sírové, chlorovodíkové, ropným produktům apod.

Výhodou používání bariérového krému je také jeho dlouhodobý účinek. V běžném prostředí působí 4 - 6 hodin. Stačí tedy ruce po příchodu na pracoviště umýt teplou vodou, osušit a aplikovat přípravek. Poté emulze vytvoří bariéru, která omezí dráždění pokožky při následném použití rukavic a to jak latexových, textilních, nebo kožených, tak při následném používání alkoholové dezinfekce u pracovníků ve zdravotnictví. Ruce není třeba neustále omývat a tím si způsobovat další podráždění.

Dermaguard byl sválen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce jako osobní ochranná pracovní pomůcka již v roce 1997. Jeho vliv na omezení kontaktních alergií a ekzémů byl ověřen také klinickou studií ve zdravotnickém zařízení v Plzni a ve Svidníku. V současné době se používá převážně na zdravotnických pracovištích a stavební výrobě, ale velkou oblibu také získává ve strojírenství a v potravinářství. Více se dozvíte na www.derma.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail