Jak na dokumentaci BOZP

Semináře, kurzy

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

Datum konání
01.08.2017 - 01.08.2017
Místo konání
Hotel Hazuka, Zborovská 18, Plzeň
Pořadatel
ALSIM s.r.o. - Ing. Zdeněk Juránek
http://www.alsim.cz

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

Chcete mít přehled o druzích povinné dokumentace BOZP.

Potřebujete znát konkrétní obsah těchto dokumentací.

Hledáte praktické návody na sestavení obsahu dokumentace.

Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

 

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

Vědět, jakou dokumentaci BOZP je třeba mít zpracovanou.

Umět zpracovávat nejčastěji používané dokumenty.

Schopni rozeznat kvalitu již zpracované dokumentace.

 

Komu je seminář určen

Všem zaměstnancům, kteří se podílí na přípravě, schvalování a dodržování dokumentace.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

 

Co se na tomto semináři naučíte

Znát aktuální stav legislativy BOZP.

Aplikovat do praxe obsah „Základní“ směrnice BOZP a Analýzy rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.

Vést povinnou dokumentaci ve vztahu k pracovním úrazům (Knihu úrazů, Záznam o úrazu, Vlastní šetření příčin vzniku apod.).

Jak má vypadat smysluplná Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Zpracovat a vést dokumentaci o povinných školeních (osnovy školení, záznamy o absolvování, ověřování znalostí, způsob vedení apod.).

Jak poskytovat informace a pokyny k zajištění BOZP.

Jaké jsou obecné zásady bezpečného chování na pracovišti.

Jaká je další dokumentace ve vztahu k zaměstnancům (kontroly dodržování BOZP, používání OOPP, kontroly na alkohol, ověřování zdravotní způsobilosti k práci apod.).

Prokazatelně dokladovat provádění prověrek BOZP či jiných provedených kontrol.

Rozeznat kvalitní dokumentaci k používaným strojům a zařízením (Místní provozní bezpečnostní předpisy apod.).

Co má obsahovat dokumentace prokazující bezpečný stav pracoviště.

Jakou je nutné mít dokumentaci ve vztahu k pracovním postupům a organizaci práce (Místní řád skladu, Směrnice pro provoz manipulačních vozíků, MPBP pro bezpečné provozování dopravy apod.).

Další informace podle vašich dotazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail