Bezpečnost a hygiena práce 6/2010

V těchto dnech vyšlo červnové číslo odborného časopisu Bezpečnost a hygiena práce.

Úvodní článek se zabývá problematikou zkoušky z odborné způsobilosti, která bude od nabytí účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., k 1. 10. 2010 požadována i živnostenským zákonem. Podle aktuálně platné právní úpravy postačuje nyní pro poskytování služeb v oblasti BOZP podle živnostenského zákona pouze určité vzdělání a praxe. Od výše uvedeného data bude pro daný druh podnikání nutné vykonat zkoušku z odborné způsobilosti. Článek se dále zabývá podrobnostmi o samotné zkoušce. V pořadí druhý článek podává informace o předávání ocenění Bezpečný podnik, které proběhlo dne 26. 5. 2010 v Opavě. Při této akci bylo osmi organizacím předáno osvědčení Bezpečný podnik z rukou ministra práce a sociálních věcí a generálního inspektora SÚIP. Článek dále stručnou formou informuje o tom, jak je možné dané ocenění získat.

Další článek informuje o novinkách Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. V článku se čtenář dozví o Evropské kampani BOZP pro roky 2010 – 11 zaměřené na  bezpečnost údržby a dalších novinkách z oblasti BOZP nejen z členských států EU. Další článek poskytuje informace o kontrolních akcích provedených systémem SÚIP v roce 2009. Článek se podrobněji zabývá oblastmi pracovní činnosti a porušenými předpisy, za které byly v loňském roce nejčastěji udělovány sankce. Aktuální vydání časopisu publikuje dále tři články od slovenských kolegů. První z článků pojednává o změnách v oblasti inspekce práce na Slovensku, platných od 1. 3. 2010, na tuto problematiku navazuje druhý článek, zabývající se novými právními předpisy v oblasti BOZP a třetí článek je zaměřen na závažné průmyslové havárie v ČR a SR a z nich vyplývající možné důsledky pro společnost. BHP dále nabízí čtenářům článek, který popisuje případy pracovních úrazů způsobených pádem z výšky. Závěrečné články časopisu se věnují problematice školních úrazů učňů při praxi u zaměstnavatele a novým či novelizovaným technickým normám týkající se problematiky BOZP, pracovního lékařství a požární ochrany

Také si můžete přečíst

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail